PUHEENJOHTAJA
Gigi Lenkkeri

VARAPUHEENJOHTAJA
Nora Sommer

SIHTEERI
Pirjo Salo

RAHASTONHOITAJA
Marjo Simola

MUUT HALLITUKSEN JÄSENET
Arja Sihvonen, Jenny Hakola, Heidi Harald, Jari Väliaho ja Kaisa Mattila.

Toiminnan tarkastajana 2020 toimii Juha Rautio ja varalla Mirkitta Hiltunen.